Bernadeta Stasiak 02.03.2017 14:13

Zarządzenie nr 46/17

­

Zarządzenie Nr  46/2017
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 28 lutego  2017 r.

w sprawie składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie  „ Mój dom na medal.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz § 4 uchwały Nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy – Zdroju o nazwie „ Mój dom na medal” ( Dz. Urz. Woj. Doln.  Z 2010r., poz. 1343 )  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza , co następuje.

§ 1.

Ustala się skład Komisji Konkursowej  ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju:  
1.    Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju - Piotr Maziarz -  Przewodniczący Komisji  
2.    Zastępca Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju – Edyta Bubińska – Zastępca Burmistrza Miasta Kudowy -Zdroju;
3.    Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - Sylwia Bielawska – członek Komisji;
4.    Przewodniczący Komisji Gospodarczo–Ekonomicznej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  - Mirosław Olejarz – członek Komisji
5.    Referent  ds.  architektury i budownictwa - Izabela Bednarek – członek Komisji;
6.    Doradca Burmistrza ds. inwestycji - Henryk Urbanowski – członek Komisji.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 46/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2017 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.03.2017 14:13 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)