Bernadeta Stasiak 29.11.2017 14:41

Zarządzenie nr 229/17

­

Zarządzenie Nr 229/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski nauczycieli o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz § 7 ust. 3 Regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa – Zdrój jest organem prowadzącym stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/115/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Kudowa – Zdrój jest organem prowadzącym, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Celem przyznania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycielom, którzy złożyli wnioski w terminie do 31 października 2017 r.  o przyznanie dofinansowania powołuje się Zespół opiniujący w składzie następującym:
1)    Elżbieta Ubik – przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji;
2)    Wojciech Duś – przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju;
3)    Paweł Bubiński – przedstawiciel NSZZ Solidarność 80 Ziemi Kłodzkiej – Region Dolny Śląsk;
4)    Wiesława Łuczyszyn – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 229/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2017 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2017 14:41 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)