Bernadeta Stasiak 02.02.2018 09:53

Uchwała nr XLII/260/18

­

UCHWAŁA Nr XLII/260/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej z /.../ na okres 10 lat, dla gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa – Zdrój, zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy, położonego w Kudowie – Zdroju na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 231/2 obręb Słone (AM-9) o powierzchni 481 m2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/260/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2018 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.02.2018 09:53 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)