Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2021 12:56 GKZM.7021.2.2.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - w sezonie 2021."
07.04.2021 09:14 GKZM.7021.2.2.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - w sezonie 2021."
01.04.2021 12:04 GKZM.7021.2.2.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - w sezonie 2021."
17.02.2021 10:14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę materiału roślinnego do obsadzeń kwietników na terenie miasta Kudowa-Zdrój: Zadanie I – Nasadzenia letnie – rośliny balkonowe, Zadanie II – Nasadzenia letnie – rośliny rabatowe”
08.02.2021 17:04 GKZM.7021.18.1.2021 Zapytanie ofertowe na „Dostawa materiału roślinnego do obsadzeń kwietników na terenie miasta Kudowa-Zdrój: Zadanie I – Nasadzenia letnie – rośliny balkonowe, Zadanie II – Nasadzenia letnie – rośliny rabatowe”
08.02.2021 13:46 OOSO.271.1.2021 Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w ramach projektu pn.”Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”
03.02.2021 10:17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: Dostawa autobusu do przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kudowa-Zdrój
02.02.2021 15:45 OOSO.271.1.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą.: Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w ramach projektu pn.”Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju”
02.02.2021 13:00 Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego.: „Remont obiektów mostowych – kładek pieszo-rowerowych w Kudowie-Zdroju – etap II”
25.01.2021 15:17 OMiSM.2310.1.2021 Dostawa autobusu do przewozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
25.01.2021 09:35 IR.7010.1.1-2.2021 Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: „Remont obiektów mostowych – kładek pieszo-rowerowych w Kudowie-Zdroju – etap II”
20.01.2021 13:31 GKZM.7021.18.1.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:"Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju - rok 2021 - etap I"
13.01.2021 08:34 GKZM.7021.18.1.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:"Wycinka drzew metodą alpinistyczną w Kudowie-Zdroju - rok 2021 - etap I"
08.01.2021 10:45 Zaproszenie do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 422MR