Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2022 14:58 OOSO.1333.13.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO dla zamówienia pn.:„Zakup licencji dostępowych „user CAL” (na użytkownika ) do Windows Server 2012R2- 50 szt.”
15.06.2022 14:53 OOSO.1333.8.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO dla zamówienia pn.:„Zakup 46 szt. licencji oprogramowania do szyfrowania wiadomości email technologią nd-o-End.”
14.06.2022 11:45 GKZM.7021.19.2022 Zapytanie ofertowe dot.zadania: "Uzupełnienie oszklenia obiektów szklarni zniszczonych w wyniku huraganowych wiatrów przy ul. Mickiewicza 3 w Kudowie-Zdroju.
01.06.2022 12:58 OOSO.1333.13.2022 Zapytanie ofertowe na zadanie: „Zakup licencji dostępowych „user CAL” (na użytkownika ) do Windows Server 2012R2- 50 szt.” w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”
01.06.2022 12:38 OOSO.1333.8.2022 Zapytanie ofertowe na zadanie: „Zakup 46 szt. licencji oprogramowania do szyfrowania wiadomości email technologią End-to-End” w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”
25.05.2022 08:03 GM.2510.22.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania: „ Modernizacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Słone 80 A w Kudowie-Zdroju
05.05.2022 11:23 GM.2510.22.2022 Zapytania ofertowe- „ Modernizacja pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Słone 80 A w Kudowie-Zdroju
21.04.2022 14:51 OOSO.1333.7.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania.:„Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”
21.04.2022 11:21 OOSO.1333.7.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania.:„Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”
14.04.2022 14:35 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-355.
11.04.2022 15:53 OOSO.1333.7.2022 Zapytanie ofertowe na zadanie.:„Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”
29.03.2022 13:02 OOSO.1333.6.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania: „Świadczenie usługi dostępu do platformy edukacyjnej, która zawiera materiały edukacyjne w wersji elektronicznej (e-learning) w zakresie cyberbezpieczeństwa"
29.03.2022 12:39 OOSO.1333.6.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania: „Świadczenie usługi dostępu do platformy edukacyjnej, która zawiera materiały edukacyjne w wersji elektronicznej (e-learning) w zakresie cyberbezpieczeństwa"
28.03.2022 14:19 GKZM.7021.19.1.2022 Zapytanie ofertowe na zadanie.: „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ogrodniczego i fabrycznie nowych części eksploatacyjnych dla Gminy Kudowa-Zdrój”
28.03.2022 12:32 GM.2510.8.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: "Przebudowa budynku mieszkalnego z częściową rozbiórką przy ul. 1 Maja 51 w Kudowie-Zdroju
17.03.2022 13:01 OOSO.2635.8.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. zadania: „Dostawa przełączników warstwy L2, punktu dostępowego WiFi oraz licencji VPN. Urządzenia będą zarządzane i współpracowały z używanym już w gminie UTM-em Fortigate 60F firmy Fortinet”
17.03.2022 11:57 OOSO.2635.8.2022 Informacja z otwarcia ofert- dot. zadania: „Dostawa przełączników warstwy L2, punktu dostępowego WiFi oraz licencji VPN. Urządzenia będą zarządzane i współpracowały z używanym już w gminie UTM-em Fortigate 60F firmy Fortinet”
16.03.2022 15:15 OOSO.1333.6.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE na:„Świadczenie usługi dostępu do platformy edukacyjnej, która zawiera materiały edukacyjne w wersji elektronicznej (e-learning) w zakresie cyberbezpieczeństwa”
16.03.2022 11:50 GKZM.7021.2.2.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju-w sezonie 2022."
09.03.2022 12:55 GKZM.7021.2.2.2022 ZAPYTANIE OFERTOWE- "Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń systemu instalacji nawadniającej znajdującej się na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju-w sezonie 2022."

1 2 3 4 następna