Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2021 11:36 IR.042.3.2.2021 Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” zadanie realizowane w ramach realizacji projektu „Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Czechy-Polska (Fundusz Mikroprojektów) za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
16.11.2021 14:48 IR.7021.4.19.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont przepustu na działce drogowej nr 54 obręb Bukowina w Kudowie-Zdroju na odcinku 1+106 km”
16.11.2021 14:33 IR.7021.4.19.2021 Informacja z otwarcia ofert „Remont przepustu na działce drogowej nr 54 obręb Bukowina w Kudowie-Zdroju na odcinku 1+106 km”
10.11.2021 08:15 IR.7021.4.19.2021 „Remont przepustu na działce drogowej nr 54 obręb Bukowina w Kudowie-Zdroju na odcinku 1+106 km”
03.11.2021 12:24 „Remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” zadanie realizowane w ramach projektu „Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Czechy-Polska (Fundusz Mikroprojektów) za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
28.10.2021 14:23 OMiSM.032.2.4.2022 Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zadania pn.: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w roku 2022”
30.09.2021 09:47 OMSM.032.2.10.2021 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż autobusu Jelcz-Zasada L090.
29.09.2021 15:06 OMSM.032.2.10.2021 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż ciągnika URSUS 912
14.09.2021 14:56 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika URSUS 912
14.09.2021 14:50 Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu Jelcz-Zasada L090
03.09.2021 15:07 IR.042.5.6.2021 Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla Seniorów” zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
31.08.2021 12:51 IR.042.5.6.2021 „Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla Seniorów” zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis”
27.08.2021 15:04 PU.8141.53.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na "Świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego w zakresie uzależnień."
24.08.2021 14:34 Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: „Organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” - zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
19.08.2021 12:21 IR.042.5.5.2021 „Organizacja polsko-czeskiego spotkania „Senioriada” - zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
18.08.2021 09:40 PU.8141.32.1.2021 Informacja o rozstrzygnięciu postepowania na "Świadczenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego i prawnego w zakresie uzależnień."
03.08.2021 09:50 GKZM.7021.10.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą.:„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”
12.07.2021 10:56 GKZM.7021.18.11.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na :„Dostawa drzew dla Gminy Kudowa-Zdrój”
02.07.2021 13:43 GKZM.7021.18.11.2021 Zapytanie ofertowego na wykonanie zamówienia pod nazwą.:„Dostawa drzew dla Gminy Kudowa-Zdrój”
28.06.2021 13:45 GKZM.7021.10.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą.:„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”

poprzednia 1 2 3 4 następna