Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 11:10 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
30.12.2021 11:55 GKZM.GL.616.18.2021 OGŁOSZENIE nr 5/2021 dotyczące sprzedaży przez Gminę Kudowa-Zdrój drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego.
22.12.2021 15:01 wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na: nr 41/2021 – ogród przydomowy, nr 42/2021 – grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy, 43/2021 – działalność usługową oraz wykaz nr 44/2021 dotyczący oddania nieruchomości w użyczenie.
10.12.2021 09:10 WR.ZUZ.4.4210.281.2021.TD PGW Wody Polskie - ZAWIADOMIENIE
06.12.2021 15:20 WR.ZUZ.4.4210.282.2021.TD PGW Wody Polskie - ZAWIADOMIENIE
02.12.2021 10:52 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej nazabudowanej - działki nr 254/1 i 252/6 obręb Zakrze
02.12.2021 10:48 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 200/14 obręb Stary Zdrój przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wszystkich właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 8
30.11.2021 08:16 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
30.11.2021 08:15 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
24.11.2021 12:36 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego hali produkcyjnej wraz ze sprzedażą użytkowania wieczystego gruntu
22.11.2021 14:21 Ogłoszenie - otwarty konkursofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 r.
18.11.2021 08:43 OGŁOSZENIE nr 4/2021 dotyczące sprzedaży przez Gminę Kudowa-Zdrój drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego.
16.11.2021 10:16 Państwowe Gospodarstwo Wodne-Wody Polskie -Zawiadomienie WR.ZUZ.4.4210.252.2021.MM
10.11.2021 10:56 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dz. 496/1 Słone
10.11.2021 10:53 Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę i najem lokalu na dz. 572 Słone
09.11.2021 12:44 Informacja w sprawie przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
08.11.2021 13:27 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogród przydomowy i cele rolne i ogródek gastronomiczny
03.11.2021 15:09 WR.RUZ.4210.189.2021.KTB Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego
29.10.2021 18:18 Ogłoszenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego w Kudowie-Zdroju przy ul. Głównej 65 (lakiernia, magazyn wraz z wewnętrzną komunikacją)
25.10.2021 10:33 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogród przydomowy i cele rolne oraz grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych

1 2 3 4 5 6 następna