Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2022 14:02 Gmina Kudowa-Zdrój otworzyła nabór wniosków dla zadania pt.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST".
30.11.2022 09:05 Ogłoszenie z 30.11.2022 r.- otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023 r.
29.11.2022 11:41 GKZM.6164.8.2022 OGŁOSZENIE nr 3/2022 dotyczące sprzedaży przez Gminę Kudowa-Zdrój drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego
22.11.2022 15:22 Informacja- wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Kudowie-Zdroju: ul. 1 Maja 11A/2, ul. Tadeusza Kościuszki 53/4.
21.11.2022 08:54 Informacja - wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na: 35/2022 – ogród przydomowy i cele rolne, 36/2022 – grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy, 37/2022 – miejsce postojowe, 38/2022 – działalność usługową
04.11.2022 14:29 INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
04.11.2022 12:30 Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na działalność usługową.
02.11.2022 13:50 Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 471/2 (AM-13), o pow. 1293m2, położonej w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.
02.11.2022 13:44 Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16/4 (AM-1) , położonej w obrębie Jakubowice, gmina Kudowa-Zdrój
28.10.2022 14:15 Informacja o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na: ogród przydomowy, teren rekreacyjny i cele rolne.nia na: ogród przydomowy, teren rekreacyjny i cele rolne.
28.10.2022 11:26 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łąkowej 17/2
28.10.2022 11:22 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej - działka nr 239/2 obręb Stary Zdrój
27.10.2022 13:42 I N F O R M A C J A -wykazy dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w Kudowie-Zdroju
25.10.2022 13:45 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Pogodnej 17/2 i Al.Jana Pawła II 13/7
25.10.2022 13:41 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zdrojowej 40/8
19.10.2022 15:04 Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 109 i 110/3 (AM-6), o łącznej pow. 1184 m2, księga wieczysta nr SW1K/00083343/0 położonej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój
12.10.2022 09:58 Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2023"
10.10.2022 14:44 Od dnia 11 października 2022 r. rozpoczyna się okresowa kontrola źródeł ogrzewania.
04.10.2022 19:35 Informacja o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na: ogród przydomowy i cele rolne, grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy i zabudowę wiatą garażową wznoszoną ze środków własnych Dzierżawcy oraz przeznaczonej do oddania w użyczenie
30.09.2022 13:44 INFORMACJA o publikacji wykazu dotyczącego działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

1 2 3 4 5 6 następna