Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2020 14:09 Wspólne posiedzenie Komisji - 25.09.2020 r.
22.09.2020 12:43 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.09.2020 r
22.09.2020 10:30 I N F O R M A C J A-wykazy dotyczące nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na: nr 37/2020 – ogrody przydomowe i cele rolne, nr 38/2020 – dotyczący nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
22.09.2020 10:21 Informacja o przebiegu realizacji zadania pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój" w roku 2020.
18.09.2020 14:17 SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA KUDOWY-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej
17.09.2020 08:17 Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej -22.09.2020 r.
14.09.2020 11:27 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 18.09.2020 r.
14.09.2020 08:05 OGŁOSZENIE-16 września 2020 r.,godz.15:00,sala nr 13 Urzędu Miasta- posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
11.09.2020 14:12 Wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia, reklamę, zagospodarowania, najem i użyczenia.
08.09.2020 12:56 OGŁOSZENIE-posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju-12 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Kudowie-Zdroju przy ul. Poznańskiej 2
03.09.2020 14:01 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju
02.09.2020 14:02 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych w Kudowie-Zdroju.
01.09.2020 15:15 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Słone 80
01.09.2020 15:12 I N F O R M A C J A-wykaz dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju
01.09.2020 15:06 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju-4 września 2020 r. o godz. 14:30 w sali nr 13 Urzędu Miasta
01.09.2020 11:55 posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej -7 września 2020 r. o godz. 14:30 w sali nr 13 Urzędu Miasta
27.08.2020 14:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla sterfy A ochrony uzdrowiska
26.08.2020 13:26 WR.ZUZ.4.4210.242.2020.WB Zawiadomienie - PGW Wody Polskie - WR.ZUZ.4.4210.242.2020.WB z dnia 21-08-2020 r.
21.08.2020 15:00 OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku, o godz. 10.00 odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.
20.08.2020 15:25 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

1 2 3 4 5 6 następna