Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2020 13:00 Wspólne posiedzenie Komisji - 7.12.2020 r.
01.12.2020 10:54 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 9.12.2020 r
01.12.2020 08:17 Zarządzenie nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
30.11.2020 09:54 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-stanowisko pracy: do spraw obsługi kasowej i klienta.
27.11.2020 13:49 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne, działalność usługową, cele łowieckie i dot.garażu przeznczonego do najmu
27.11.2020 09:02 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 03.12.2020 r.
27.11.2020 08:27 Wspólne posiedzenie Komisji - 2.12.2020 r.
25.11.2020 09:31 GKZM.GL.616.21.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY ofertowy licytacja ustna na: "Sprzedaż drewna na pniu"
17.11.2020 14:26 OGŁOSZENIE- Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.
16.11.2020 15:12 Informacja Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
06.11.2020 12:39 I N F O R M A C J A -wykaz nr 46/2020 dotyczący nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne.
02.11.2020 10:37 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Słone, Czermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna, Zakrze gmina Kudowa-Zdrój
29.10.2020 09:05 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
27.10.2020 09:05 INFORMACJA - odwołanie posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
23.10.2020 08:12 Wspólne posiedzenie Komisji - 27.10.2020 r.
22.10.2020 13:34 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne
21.10.2020 12:25 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.10.2020 r
16.10.2020 10:05 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne
16.10.2020 10:04 Zarządzenie nr 0050.203.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14.10.2020 13:55 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. działki nr 167/12 o pow. 324 m2, położonej w obrębie Zakrze, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Nabywcy

1 2 3 4 5 6 następna