Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2021 11:08 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.02.2021 09:03 I N F O R M A C J A-wykaz nr 5/2021 dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.02.2021 13:33 Komunikat Centralnego Biura Spisowego dot. przedłużenia naboru na rachmistrzów w NSP 2021
09.02.2021 14:27 Posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji - 18.02.2021 r.
05.02.2021 11:04 OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku
01.02.2021 14:11 WR.ZUZ.4.4210.376.2020.AG - zawiadomienie - PGW Wody Polskie z dnia 14.01.2021 r.
29.01.2021 12:29 Wspólne posiedzenie Komisji - 8.02.2021 r.
29.01.2021 12:25 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 8.02.2021 r
29.01.2021 09:54 Zaktualizowana informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
18.01.2021 14:11 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -stanowisko pracy: ds. utrzymania infrastruktury technicznej.
18.01.2021 13:06 Informacja o wyniku postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju.
15.01.2021 14:39 ZARZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
14.01.2021 14:01 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na: grunt pod garażem, miejsca postojowe, ogrody przydomowe i cele rolne oraz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
07.01.2021 14:36 ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2021.
24.12.2020 10:11 I N F O R M A C J A-wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w budynku przy ul. 1 Maja 11A w Kudowie-Zdroju
22.12.2020 13:40 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.12.2020 r
22.12.2020 13:39 Wspólne posiedzenie Komisji - 28.12.2020 r.
21.12.2020 11:06 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w Kudowie-Zdroju
21.12.2020 11:04 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 15/5 i nr 15/9 (AM-1)
17.12.2020 11:02 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ I KLIENTA

1 2 3 4 5 6 następna