Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2019 11:41 OGŁOSZENIE - spotkanie z mieszkańcami okręgów wyborczych nr 6 i 7
29.03.2019 11:38 OGŁOSZENIE - spotkanie z mieszkańcami okręgów wyborczych nr 4,5,13,14 i 15
29.03.2019 11:33 OGŁOSZENIE - spotkanie z mieszkańcami okręgów wyborczych nr 3 i 12
28.03.2019 16:18 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- stanowisko pracy: kierownik Referatu Promocji.
27.03.2019 09:18 Informacja w sprawie wywieszenia wykazu dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
22.03.2019 09:49 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
21.03.2019 14:32 „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego”
21.03.2019 12:03 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25.03.2019 r.
21.03.2019 08:19 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-NA STANOWISKO DS. ARCHITEKTURY I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
20.03.2019 15:10 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko pracy: do spraw obsługi klienta i ewidencji ludności.
20.03.2019 11:29 Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.03.2019r.
20.03.2019 11:26 Wspólne posiedzenie Komisji - 27.03.2019 r.
19.03.2019 14:31 Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
19.03.2019 14:27 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 25.03.2019 r.
15.03.2019 12:30 UPROSZCZONA OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO - Dystrybucja żywności dla potrzebujących mieszkańców Kudowy Zdrój Podprogram 2018-2019
14.03.2019 14:40 Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - 22.03.2019 r.
14.03.2019 09:09 Posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej - 20.03.2019 r.
07.03.2019 14:06 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
07.03.2019 12:53 Informacja w sprawie wywieszenia wykazów dot. sprzedaży lokali mieszkalnych
06.03.2019 10:06 INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna