Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2020 13:53 IR.7021.5.1.2020 Zapytanie ofertowe dot. zadania: "Wykonanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie-Zdroju"
17.02.2020 14:54 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym"
14.02.2020 11:03 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” - zadanie planowane do realizacji w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
12.02.2020 12:58 OOSO.271.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli w ramach projektu "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie Zdroju, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".
07.02.2020 14:26 IR.042.2.1.2020 Odpowiedź do pytania nr 1 z dnia 07.02.2020 r. do ogłoszonego przez Gminę Kudowa-Zdrój zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
07.02.2020 13:37 GM.2510.7.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 w budynku zlokalizowanym przy ul. Chopina 6 w Kudowie-Zdroju
07.02.2020 10:03 GM.2510.7.2020 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 w budynku zlokalizowanym przy ul. Chopina 6 w Kudowie-Zdroju
06.02.2020 13:22 IR.042.2.1.2020 Zapytanie ofertowe - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
06.02.2020 12:08 Odpowiedź do pytania nr 2 z dnia 06.02.2020 r. do ogłoszonego przez Gminę Kudowa-Zdrój zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.”
05.02.2020 13:15 IR.7021.1.3.2020 Odpowiedź do pytania nr 1 z dnia 05.02.2020 r. do ogłoszonego przez Gminę Kudowa-Zdrój zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.”
04.02.2020 10:45 IR.7021.1.3.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.
28.01.2020 11:56 GM.2510.7.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 w budynku zlokalizowanym przy ul. Chopina 6 w Kudowie-Zdroju
17.01.2020 14:06 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania:”Wykonanie remontu Klubu Seniora w Kudowie-Zdroju” zadanie realizowane w ramach projektu „Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
09.01.2020 14:45 IR.042.1.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na: "Wykonanie remontu Sali Klubu Seniora w Kudowie-Zdroju"
13.12.2019 13:02 GKZM.GL.11.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
13.12.2019 13:00 GKZM.GL.10.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
09.12.2019 10:32 GKZM.GL 10.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
09.12.2019 10:25 GKZM.GL 11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
26.11.2019 13:22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
26.11.2019 13:20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zbycie drewna średniowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

1 2 3 4 5 6 następna