Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2020 12:00 Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone (AM-16), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 496/1 o pow. 230 m2, zabudowanej murowanym budynkiem niemieszkalnym (szalety)
30.09.2020 11:58 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone (AM-9), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 185/28
12.08.2020 09:40 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Słone - działka nr 496/1 , zabudowanej murowanym budynkiem niemieszkalnym (szalety) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą toalet publicznych
28.07.2020 10:54 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, część działki nr 185/28 z przeznaczeniem na parking, prowadzenie działalności handlowej lub działalności usługowej
28.07.2020 10:49 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Stary Zdrój, działki nr 109 i 110/3 z przeznaczeniem na ogród przydomowy lub teren rekreacyjny nie związany z prowadzoną dzialalnością gospodarczą
17.06.2020 11:57 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, część działki nr 574 oraz część działki nr 575 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
02.06.2020 10:17 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonych w gminie Kudowa-Zdrój - obręb Bukowina, działki nr 2,3,4,6,7,10,11,13,14,15,16 o łącznej pow. 12,8210 ha z przeznaczeniem na cele rolne
16.01.2020 09:51 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna, działka nr 160/5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - parking
16.01.2020 09:43 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - obręb Słone, działka nr 574 oraz część działki 575 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej z wyłączeniem działalności kantorowej
15.01.2020 11:43 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Zakrze, działka nr 261 z przeznaczeniem na cele rolne
15.01.2020 11:39 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, działka nr 463 z przeznaczeniem na cele rolne
15.01.2020 11:34 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, działka nr 345 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:37 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, działka nr 604/2 z przeznaczeniem na ogród przydomowy
16.12.2019 10:34 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna, działka nr 366 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:32 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Zakrze, działka nr 167/11 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:24 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna, działka nr 22 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:20 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna, działka nr 36 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:16 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna, działka nr 363 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:12 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, działka nr 18 z przeznaczeniem na cele rolne
16.12.2019 10:07 Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Czermna - działka nr 169, 173, 174.175,176, 211 i część działki nr 180/1 z przeznaczeniem na cele rolne

poprzednia 1 2 3 następna